In Navia, Prirodna kozmetika

Tuhý šampón s čajovníkom od Navie

In Nuxe, Pleť

Pleťový krém od Nuxe

In Astor, Avon

Každodenný makeup

In Hry, Myšlienky

Nechcete sa zahrať?

Používa službu Blogger.

Celý obsah blogu, všetky moje fotografie a text sú chránené autorskými právami. Nesmú byť použité alebo šírené žiadnym spôsobom bež môjho výslovného súhlasu. Owl Heaven 2011-2017

Whole blog content, all of photographs and text are copyrighted and all right reserved. They may not be used or reproduced any way without my permission. Owl Heaven 2011-2017